Compounds associated with Peltophorum africanum

(Other names: African wattle, Weeping wattle, Huilboom, Isikhaba-mkhombe, Umsehle, Umthobomosehla, Isikhabakhombe, Nhlanhlanbu, Ndedeze, Mosathia, Musese)