SANC00665(25R)-3β-Hydroxyspirost-5-en-1β-yl O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranoside

C38H60O12

708.87

88668-51-3[H][C@@]8(O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@@]1([H])O[C@@H]7C[C@H](O)CC6=CC[C@]2([H])[C@]([H])(CC[C@@]5(C)[C@@]2([H])C[C@]4([H])O[C@]3(CC[C@@H](C)CO3)[C@@H](C)[C@@]45[H])[C@]67C)O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O

C1=C2CCCCC2C2CCC3CCCC3C2C1
C1=CCCCC1
C1=CCC2CCCCC2C1
C1=C2CCCC(OC3CCCCO3)C2C2CCC3CC(OC4CCCCO4)CC3C2C1
C1=C2CCCCC2C2CCC3CC(OC4CCCCO4)CC3C2C1
C1CCOCC1
C1CCCCC1
C1=C2CCCC(OC3OCCCC3OC3CCCCO3)C2C2CCC3C4CC5(CCCCO5)OC4CC3C2C1
C1=C2CCCCC2C2CCC3C4CC5(CCCCO5)OC4CC3C2C1
C1=C2CCCCC2CCC1
C1CCC(OC2CCCOC2)OC1

  • Steroids and steroid derivatives (Classyfire)


  • (25R)-3[Beta]-Hydroxyspirost-5-En-1[Beta]-Yl O-[Alpha]-L-Rhamnopyranosyl-(1[To]2)-[Alpha]-L-Arabinopyranoside
  • [Alpha]-L-Arabinopyranoside, (1[Beta],3[Beta],25R)-3-Hydroxyspirost-5-En-1-Yl 2-O-(6-Deoxy-[Alpha]-L-Mannopyranosyl)-


  • Ornithogalum thyrsoides

  • Cytotoxic activity on HL-60 leukemia cells
  • Cytotoxic activity on HSC-2 cells