SANC005053β-[(O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl)oxy)]-17α-hydroxy-16β-[(O-(2-O-3,4,5-trimethoxybenzoyl-β-D-xylopyranosyl)-(1→3)-2-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl)oxy]cholest...

C67H102O32

474125-96-7SMILES:

[H][C@@]%10(O[C@H]7C[C@@]6([H])[C@]5([H])CC=C4C[C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@]1([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CC[C@]4(C)[C@@]5([H])CC[C@]6(C)[C@@]7(O)[C@H](C)C(=O)CCC(C)C)OC[C@H](O)[C@H](O[C@]8([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8OC(=O)c9cc(OC)c(OC)c(OC)c9)[C@H]%10OC(C)=O

References

 • Kuroda et al. (2002) Cholestane Glycosides from the Bulbs of Ornithogalum thyrsoides and Their Cytotoxic Activity against HL-60 Leukemia Cells

 • Classifications

 • Cholestane

 • Glycoside

 • Other Names

 • 3[Beta]-[(O-[Beta]-D-Glucopyranosyl-(1[To]4)-O-[Beta]-D-Glucopyranosyl-(1[To]6)-[Beta]-D-Glucopyranosyl)Oxy)]-17[Alpha]-Hydroxy-16[Beta]-[(O-(2-O-3,4,5-Trimethoxybenzoyl-[Beta]-D-Xylopyranosyl)-(1[To]3)-2-O-Acetyl-[Alpha]-L-Arabinopyranosyl)Oxy]Cholest-5-En-22-One
 • Cholest-5-En-22-One, 16-[[2-O-Acetyl-3-O-[3-O-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-[Beta]-D-Xylopyranosyl]-[Alpha]-L-Arabinopyranosyl]Oxy]-3-[(O-[Beta]-D-Glucopyranosyl-(1[To]4)-O-[Beta]-D-Glucopyranosyl-(1[To]6)-[Beta]-D-Glucopyranosyl)Oxy]-17-Hydroxy-, (3[Beta],16[Beta])-

 • Source Organisms

 • Ornithogalum thyrsoides

  Compound Uses

 • Cytotoxic activity on HL-60 leukemia cells